Villhestar framleis utan kontroll?

Tidlegare overvakingssjef Jostein Erstad ville innføre åremål for tilsette i overvakingspolitiet. Det var eit middel for å få kontroll med «villhestane» i overvakingstenesta. Spørsmålet er nå om dagens sjef, Per Sefland, har eller vil ha kontroll med «villhestane», skriv Vidar Ystad.