«Ekserserhuset til Sentrum»

Det har vært til dels trist lesning i BT de siste dagene - særlig onsdag 20. mars med overskriften: «Ekserserhuset til sentrum igjen».