Noen snakker sammen også i EU

Financial Times fortalte at britene vil lage en ledertroika i EU av Frankrike, Storbritannia og Tyskland, men den britiske regjeringen var rask til å avsanne meldingen. Den tegnet litt for sant britenes holdning til EUs utvikling, skriver journalist Georg Øvsthus.