Vil ikke kommentere

Prosessfullmektig for Frank Mohn Services AS, advokat Svein Å. Bergset, ønsker ikke å kommentere saken.