Gratis buss i Bergen

Se for deg Bergen uten sot og støy fra privatbiler. Se for deg grønne lunger og rolige gågater der byen i dag forpestes av endeløse køer av matpakkekjørere.