- Pensjonistene ranet av staten

«Århundrets tyveri» er det avtalebruddet den norske stat har gjort overfor pensjonistene. Seniorleder i Bergen Høyre, Kjell Moberg, vil vite hvor 480 milliarder tok veien.