Farlig å være syklist i Bergen

Det er risikabelt å sykle i bergenstrafikken. Årsaken er først og fremst at det ikke er lagt godt nok til rette for dem. Men bilistenes holdninger er også en trussel.