Den inhumane aggresjonen til Israel

Familiane til ein straffa palestinar risikerer å få heimane sine jamna med jorda av Israel.