Skolen og elever med atferdsvansker

BT 3. november tar opp et nesten uløselig problem: «vanskelige» elever. Mange av disse elevene har ADHD.