Forsvaret følger opp!

Viser til artikkel i BT lørdag 08.11.03 om oppfølging av personell etter Forsvarets internasjonale operasjoner, ved journalist Damsgård.