Bergen som barnekulturby

Det er svært gledelig at Kristin Knudsen deler vår oppfatning av viktigheten av at Kulturbyen Bergens ressurser kommer barn og unge til gode gjennom gode formidlingsprosjekter.