Den gule fafafa ...atsjo!

Hva er verst? Fæle Fujian eller frykten for å få influensa? Kanskje holder det å sende barna til Svalbard.