Vestlandsrådet krever utjevning

Vestlandsrådet vil ikke akseptere regjeringens plan for utjevning av forskjellene mellom helseregionene.