Frustrasjon blant BKK-ansatte

De ansatte i BKK er redd for følgene av at Fjell kommune helt i sluttfasen forsøker å omgjøre avtalen om salg av BKK-aksjer.