Tar «time out» om kirkesølv

Domprosten i Bergen tar nå «time out» for å avklare eiendoms- og bruksretten til det gamle kirkesølvet i Korskirken.