Krever frifinnelse

Forsvarerne til Jarle Olsen og Tor Helge Flaten mener at deres klienter må frifinnes for drapet på Øyvind Bjarte Madsen.