Er ingenting bra med fastlegeordningen?

I en rekke artikler har Bergens Tidende trukket frem ulike problemer som kan sies som følge av fastlegeordningen som ble innført fra 1. juni i år. Jan Erik Askildsen, Program for helseøkonomi i Bergen og Institutt for økonomi, UiB, prøver her å sette et par av de innvendinger og kanskje utilsiktede virkninger som en har sett, inn i et noe større perspektiv.