Nye summetoner i Telegrafen

Vi fikk Prince på bratsj, mandel i grøten og gløgg i glasset. Det var nye toner og takter i Telegrafbygningen i går.