Arbeiderpartiets «danse macabre»

Vil virkelig «partiet» akseptere at den hovedansvarlige for partikulturen, Thorbjørn Jagland, får fortsette sin mange høylytt patetiske og høyst dunkle utspill mot ikke navngitte «indre motstandere», spør Janeke Vatne.