Fredsprisen til Castro

Fidel Castro har ledet det cubanske samfunn i mer enn 40 år. Utviklingslandet Cuba har i denne perioden fjernet analfabetismen, og befolkningen har topp utdanning gratis. Helsetjenesten er gratis for alle og blant den beste i verden.