Legger ned akutt- og fødeavdelinger

Tre lokalsykehus legges ned og gjøres om til lokalmedisinske sentre. Akuttberedskapen i Helse Vest samles på de fire største sykehusene i regionen. Fødeavdelingene på Voss, Odda, Stord, Nordfjord og Lærdal gjøres om til fødestuer.