Dekningen av Midtøsten-konflikten

I Bergens Tidende 29.11. kommer Nils-Inge Kruhaug (Norsk Telegrambyrå), med følgende påstander i artikkelen «Valgseier med terrorbismak»: