Problemer også med Nonneseter

Det var urovekkende og trist å lese i Bergens Tidende 21. desember at planene for den resterende Nonneseter-tomten ennå ikke er fastsatt, skriver Per Kristian Sebakk.