Eldrediskriminering

«Man skal høre mye før øret deretter av» heter det, og når man leser at Haukeland sykehus deler mennesker inn i de over og de under 60 år når det gjelder behandling av slagpasienter, ja da faller nesten ørene av.