Oppkjøpskåte kraftkarerblar opp 20 milliarder

De store energiselskapene kommer til å handle eierposter i norske energiverk for mer enn 20 milliarder kroner i år.