Keiserens gamle klær

Stortingsmeldingen «Gjør din plikt - krev din rett» kom den 9. mars og har kvalitetsreform av høyere utdanning som hovedtema.