Internasjonal avtale først i 2004

Ein internasjonal avtale om dumping av ballastvatn kan først vere på plass i 2004.