Spekulativt om kalking

Bergens Tidende tar 2. april opp kalkingen av Yndesdalsvassdraget, og Magne Sleire fremsetter her sine «teorier» vedrørende kalkingen. I artikkelen vises det til et NRK-program, som Sleire var medprodusent for. Programmet var så fullt av feil og udokumenterte påstander at NRK i ettertid måtte unnskylde seg overfor forskere som deltok.