Tillet tipping i ytste grender

No går det an å levera inn tippekupongen i nærbutikken også i dei grisgrendte stròk.