Synd på Arafat?

Israel møtte sterke reaksjoner da de bestemte seg for å nekte Yasser Arafat innreise i Betlehem julehelgen. Flere riksdekkende aviser i Norge brukte lederplassen til å kritisere det de mente var en krigersk holdning fra Israel.