Hjemmehjelp og organisering

Jeg mottar hjemmehjelp 1,5 time hver 14. dag. Det rekker til støvsuging og vask av gulv, punktum.