Ta vare på de gamle

Det er med stor beundring jeg leser Helga Sellevold når hun i avisinnlegg gjør allmennheten kjent med mange klanderverdige forhold fra politiske og andre offentlige tjeneres side.