- Sykkelveier skal betale Hardanger-brua

For å skaffe penger til Hardangerbrua, foreslår fylkesrådmannen å ta til sammen 100 millioner kroner fra Bergensprogrammet, gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.