Fiskereguleringer i ukjent farvann

Fiskeridepartementet har i den siste tiden fremmet forslag om å regulere fritidsfisket. Et av tiltakene er minstemål.