Forutsetninger for god arkitektur

Verken Bergen eller Hordaland var representert på utstillingen om norsk samtidsarkitektur 1995-2000.