Sigurd Grytten - ukultur og ærlighet

Sigurd Grytten kommenterer lørdag undertegnedes kronikk om ukulturen i Arbeiderpartiet i Bergen. Grytten sier at det er prisverdig at disse spørsmålene reises og at han er opptatt av det samme.