Saborgs historie må skrives

August Rathke har i mange oppslag i BA og BT og i boken «Hilsen til Guri» fått rollen som det store sannhetsvitnet om Saborg, som også BA bruker til sin famøse serie «Drap i 100 år».