Strømkrisen og staten

Der snakkes og skrives så meget om strømkrisen som er oppstått på grunn av sterkt økende strømpriser.