- Umogleg å avverge familiedrap

Familiedrap er som regel umogleg å føresjå, seier Gary R. VandenBos, amerikansk psykolog og spesialist på drap og vald.