Skremmende om strøm

Det er skremmende å høre den ordbruk som Steensnæs bruker om strømkunder i Norge, snakker om at de skal få svi, de som har hytter, de som har oppvarmede basseng, oppkjørsler osv.