Kraftkrise i det norske hus

Nansen sine landsmenn klagar over at dei er nær ved å fryse i hel. Vass- og gassverkfundamentalistane visar sitt rette ansikt. Lat oss tømme siste skvett av naturens «oljefond», deklamerer dei, berre dei slepp å fryse på føtene.