Skolestart og valgkamp

Skolestart er alltid spennende. Ekstra interessant blir det når skolestart faller sammen med valgkamp; det være seg kommune- eller stortingsvalg.