Hvorfor 42 prosent hjemmesittere?

Problemet er gammelt, likeledes politikernes standardsvar: egen uklarhet om saker, og velgernes likegyldighet. Feil! Slik var det 15-20 år tilbake, men nå begynner velgerne å våkne.