Det går et skille i Bergen ...

Det er på tide at vi slår fast at politikk ikke handler om å gjøre alle til lags, det handler om interessekamp.