Økte ressurser, men sykere pasienter

Det har vært en klar økning i antall årsverk innenfor pleie- og omsorgsyrker.