Uønskede gjester!

En herværende sentralt posisjonert Frp- politiker har etter et leserinnlegg i Bergensavisen den 8. august, høstet edder og galle for at han har gitt uttrykk for sin personlige oppfatning av hvem han foretrekker som «gjester» på sitt hjemsted og hvem han ikke ønsker skal invitere seg selv til byen og landet vårt.