Barnehageavtalen - for god til å være sann

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har pålagt regjeringen en vanskelig oppgave gjennom den såkalte barnehageavtalen. Øystein Djupedal (SV) omtalte avtaleinngåelsen som «en stor dag for landets småbarnsforeldre».