Populærmusikk i nye former

Økte bevilgninger - økt status er blitt en sak som bl.a. Bergens Tidende tar opp onsdag 26. mars. Undertegnede hører tydeligvis innunder begrepet Seniorsaken som tar til motmæle mot senkningen av terskler innen begrepet musikk.