Kirkesykkel med pedaldrevet alter

Gateprest Thor Brekkeflat slår til igjen. Nå har han skaffet seg landets aller første kirkesykkel med pedaldrevet alter med fullt nattverdutstyr. I morgen kommer han syklende til gatemesse.