Trafikkens største paradoks

Det er på de beste veiene de verste ulykkene skjer. Derfor kan vi ikke snakke om trafikksikring når vi bygger bredere veier. Gode veier øker bare fremkommeligheten. De gode veistrekningene innbyr til fart, fart krever mer av bilistene - og det går oftere galt, skikkelig galt.